REKLAMA:
Strona główna Aktualności Artykuły Napisali o nas Księga gości Przyłączyli się
Aktualności

Lista wszystkich tematów, wyświetlona chronologicznie:

Strony: 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208]


Często zadawane pytania11-10-2004

Mambo jest upowszechniany na zasadach GNU General Public License(GNU GPL). Powszechna Licencja Publiczna zapewnia swobodę upowszechniania kopii oprogramowania i - jeśli ktoś chce - pobierania za to opłat, ale nie za samo oprogramowanie, ponieważ Mambo jest wolnym oprogramowaniem, jest bezpłatne! GNU GPL zapewnia swobodę dokonywania zmian w oprogramowaniu lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych wolnych programach.

Tak więc w sprawie autorskich praw własności:

MOŻESZ upowszechniać to oprogramowanie i pobierać za tę usługę opłatę. MOŻESZ dokonywać dowolnych zmian w oprogramowaniu, zmieniać wygląd i zawartość i pobierać opłaty za tę pracę.

NIE MOŻESZ jednak zmieniać licencji i MUSISZ udzielić nabywcy wszelkich praw do oprogramowania, jakie sam posiadałeś.

NIE MUSISZ zamieszczać stopki czy bannera w stylu 'Powered by Mambo'.

NIE MOŻESZ zmieniać praw własności autorskiej do Mambo. Zachowujesz jednak swoje prawa własności autorskiej do wprowadzonych zmian i modyfikacji.

Innymi słowy, NIE MOŻESZ informować, że Mambo jest Twoje, oraz NIE MOŻESZ pobierać opłat za samo Mambo.

Używaj Mambo aby ułatwić życie sobie i swoim klientom, odrzucając całą otoczkę "czarnej magii" która wciąż jest związana z publikacją treści w Internecie. Pobieraj opłaty za swoją pracę, a nie za wysiłek który włożyli w Mambo: Miro, zespół developerów Mambo oraz cała społeczność związana z Mambo.

Kto ma prawa własności Mambo?

Autorskie prawa własności do kodu źródłowego Mambo ma Miro International inc. Witrynę Miro znajdziesz pod adresem: http://www.miro.com.au.

Co to jest Open Source?

Open Source to termin opisujący część ruchu wolnego oprogramowania. Poniżej znajdują się odsyłacze do witryn organizacji, które współdziałają w rozwijaniu Open Source:

Słowo "wolne" ["free"] w języku angielskim używane jest w dwojakim znaczeniu: może dotyczyć swobody wykorzystania (wolne) i ceny (darmowe). Mówiąc o wolnym oprogramowaniu mamy na myśli swobodę, a nie cenę. Wolne oprogramowanie zapewnia swobodę używania, wykonywania kopii, rozpowszechniania, dostępu do kodu źródłowego, modyfikowania kodu, rozwijania programu.

Precyzyjniej, wolne oprogramowanie oznacza cztery rodzaje wolności użytkowników :

 1. Wolno wykorzystywać program dla jakiegokolwiek celu (wolność 0).
 2. Wolno studiować kod programu i dostosowywać go do swoich potrzeb. Dostęp do kodu źródłowego jest niezbędnym warunkiem tej wolności (wolność 1).
 3. Wolno rozprowadzać kopie programu (wolność 2).
 4. Wolno ulepszać program i upowszechniać ulepszenia, także dla wspólnej korzyści (wolność 3). Dostęp do kodu źródłowego jest niezbędnym warunkiem tej wolności.

{mospagebreak title=FAQ - Licencja Mambo}

1. Na jakiej licencji upowszechniany jest Mambo?

Mambo jest upowszechniany na GNU GPL. Kopia licencji znajduje się w Twoim pakiecie dystrybucyjnym. Możesz ją również znaleźć pod adresem: http://www.fsf.org/licenses/gpl.html. Nieoficjalne tłumaczenia możesz znaleźć pod adresem http://www.fsf.org/licenses/translations.html.

2. Kto posiada prawa autorskie do Mambo?

Prawa autorskie do Mambo należą do Miro International Pty Ltd. W Miro powstał oryginalny Mambo, Miro skupia autorów projektu i nadal czynnie go rozwija.

3. Czy istnieją jakieś ograniczenia w wykorzystaniu Mambo?

GNU GPL daje Ci swobodę wykorzystywania oprogramowania do jakiegokolwiek celu.

4 . Pobieram opłaty za Mambo. Czy mogę?

GPL pozwala swobodnie dysponować programem, także pobierać opłatę za rozpowszechnianie jego kopii.

Jeśli rozprowadzasz kopie programu, niezależnie czy gratisowo, czy za opłatą, musisz udzielić nabywcy wszelkich tych praw, jakie Ty posiadałeś.

Kiedy ludzie mają na myśli "sprzedaż oprogramowania", z reguły wyobrażają sobie to tak, jak robi to wiekszość firm: czynią oprogramowanie raczej prawnie zatrzeżonym niż wolnym. Aby uniknąć niejasności: możesz pobierać opłaty za dystrybucję oprogramowania i inne związane z nim usługi. Mozesz nawet sprzedawać oprogramowanie dla zysku pod swoją własną nazwą. Dopóki jądro programu jest sprzedawane wraz z kodem źródłowym oraz innymi pakietami chronionymi przez GPL, to wszystko jest legalne. Nie możesz jednak pobierać opłaty za samo oprogramowanie, bo nie Ty je stworzyłeś, bo Mambo jest wolne. Co więcej - nawet jeśli ktoś zapłacił Ci za kopię oprogramowania - licencja GPL daje mu takie same prawa, jakie Ty posiadałeś: może on również rozprowadzać dalej oprogramowanie zarówno za opłatą, jak i bez.

5 . Usunąłem ze stopki notę prawną "powered by Mambo, Copyright Miro etc"

Możesz tak uczynić, choć mamy nadzieję, że zachowasz tę notę, aby oddać cześć autorom.

6. Chcę usunąć noty o prawach autorskich ("copyright ") z kodu źródłowego?

Nie możesz! Musisz zachować wszystkie noty stwierdzające prawa autorskie oraz podziękowania dla autorów i informacje o tym, na czyich opracowaniach bazuje kod źródłowy, jeśli się w nim takie znajdują.

7. Mambo objęte jest licencją GPL. Czy zawartość mojej witryny działającej na Mambo jest także objęta warunkami licencji GPL?

Nie. Prawa autorskie i licencja Mambo nie obejmują zawartości, jaką tworzysz, używając Mambo. GPL nie obejmuje działań innych niż kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie - nie mieszczą się one w jej zakresie. Używanie programu nie jest poddane ograniczeniom, a produkty powstałe w wyniku używania programu są objęte licencją tylko wtedy, gdy ich treść stanowi pracę opartą na programie.

8. Zmodyfikowałem kod Mambo na potrzeby swej witryny. Czy muszę oznaczyć te modyfikacje komentarzem i upowszechnić je?

GPL pozwala dokonywać modyfikacji w oprogramowaniu wykorzystywanym dla własnego użytku bez obowiązku oznaczania zmodyfikowanych fragmentów i upowszechniania ich, czy np. powiadamiania autorów.

9. Zmodyfikowałem kod źródłowy pakietu dystrybucyjnego Mambo. Czy muszę upowszechnić tę dystrybucję na warunkach GPL?

Tak. Jeśli rozprowadzasz kopie programu, niezależnie czy gratisowo, czy za opłatą, musisz udzielić innym wszelkich praw, jakie sam miałeś, a więc na warunkach licencji GPL Musisz również zapewnić otrzymanie kodu źródłowego (lub możliwość otrzymania). Możesz, oczywiście, wprowadzić w zmienionych skryptach do nagłówków informacje o swoich prawach autorskich. W takim przypadku musisz jednak w kodzie źródłowym wyraźnie oznaczyć komentarzem zmodyfikowane fragmenty.

10. Napisałem komponent, moduł, szablon dla Mambo. Czy muszę rozprowadzać go na warunkach GPL?

Nie! GPL pozwala rozwijać oprogramowanie i rozprowadzać rozszerzenia na takich warunkach, na jakich chcesz je rozprowadzać. Możesz wybrać dowolną licencję.

11. Napisałem komponent, moduł, szablon dla Mambo i rozprowadzam je na licencji GPL, pobierając opłatę. Witryny, które zakupiły ode mnie oprogramowanie, rozprowadzają je bezpłatnie.

Jeżeli ktoś nabył od Ciebie odpłatnie oprogramowanie na warunkach GPL, to nabył również prawo rozprowadzania tego oprogramowania za opłatą bądź bez. Zastrzeżenie, że zakupione oprogramowanie nie może być upowszechniane nieodpłatnie byłoby naruszeniem warunków GPL

12. Zakupiłem kopię Mambo, w której usunięto stwierdzenia o prawie autorskim?

Może inne produkty rozprowadzane na warunkach GPL są tak dostępne, Mambo nie.

13. Wiem, że ktoś narusza warunki Mambo GPL. Co powinienem zrobić?

Powiadom nas o tym. Wszystkie informacje o naruszeniu Mambo GPL możesz przesłac pocztą elektroniczną na adres: license-violation@mamboserver.com .

14 . Kto może egzekwować przestrzeganie licencji GNU GPL przez korzystających z Mambo?

Tylko właściciel praw autorskich, Miro International Pty Ltd, może występować w obronie swoich autorskich praw własności. Jeśli członkowie zespołu twórców Mambo spotkają się z naruszeniem GPL lub będą świadomi naruszenia GPL, mogą oczekiwać od Miro podjęcia niezbędnych działań w obronie ich praw własności. Miro traktuje autorskie prawo własności z powagą i będzie w razie potrzeby występować na drogę sądową w ich obronie.

15. Witryna X używa oferowanego przeze mnie, ale upowszechnianego nie na licencji GPL komponentu, modułu, szablonu bez mojego pozwolenia w tej licencji. Czy możecie mi pomóc w rozwiązaniu problemu?

Jeśli nie dzieje się to w granicach naszej odpowiedzialności za Mambo, jesteśmy skłonni podjąć się roli pośredników w załatwieniu sprawy. W większości przypadków takie sytuacje powstają z niezrozumienia warunków licencji i mogą być załatwione polubownie. Wyślij na adres to license-violation@mamboserver.com e-mail z informacją o szczegółach naruszenia swoich praw autorskich i z upoważnieniem dla Miro do wystąpienia w tej kwestii w Twoim imieniu.

{mospagebreak title=Zastrzeżenia}

ZASTRZEŻENIA

Ten dokument odnosi się do oprogramowania Mambo, wersja 4.x i wszystkich późniejszych rozprowadzanych na warunkach GNU General Public License i chronionych autorskim prawem własności Miro International Pty Ltd..

Ten dokument może być rozszerzany, uzupełniany, modyfikowany, w każdym momencie bez zawiadomienia.

Tego dokumentu nie przygotowywał prawnik. Aby w razie potrzeby uzyskać pewne wyjaśnienia w sprawach związanych z prawami autorskimi i licencją GPL, zwróć się do doświadczonego w prawie autorskim prawnika.

Wers. dokumentu 1.3 - 5 lipca 2004

Właśnie znalazłeś!11-10-2004
Jeżeli szukasz najlepiej rozwiązanego CMS-u - systemu do tworzenia witryn internetowych, to właśnie go znalazłeś! Mambo jest najlepsze i bezpłatne!
Wprawia w zdumienie!11-10-2004
Mambo wprawia w zdumienie. Nie musisz być informatykiem, aby go używać! I zastosujesz najnowsze technologie! Stworzysz dynamiczną witrynę!
Przykład artykułu 407-07-2004

To jest przykładowy artykuł wieloczęściowy w sekcji Nowiny, w kategorii: Z ostatnich dni. Dłuższe artykuły możesz dzielić na części. Zwróć uwagę na ujęte w nawiasy klamrowe poniżej słowo { mosimagebreak}. Możesz je wstawić do artykułu za pomocą ikony w edytorze w miejscu, w któym chcesz wyodrębnić kolejną część artykułu.

Przykład aktualność pozycja 207-07-2004

{mosimage}To jest przykładowy artykuł w sekcji Nowiny, w kategorii: Z ostatnich dni. Jak widzisz, mozesz wpisać dowolną treść. Możesz zilustrować wiadomość grafiką. Tworzenie artykułów w Mambo jest bardo proste.

Przykład aktualności pozycja 107-07-2004

{mosimage}To jest przykładowy artykuł w sekcji Nowiny, w kategorii: Z ostatnich dni. Jak widzisz, mozesz wpisać dowolną treść. Możesz zilustrować wiadomość grafiką. Tworzenie artykułów w Mambo jest bardo proste.

Przykład FAQ212-05-2004

Mambo nadaje się na zarówno na duży portal, jak i niewielką stronę domową, na witrynę urzędową i serwis firmowy.

{mosimage}Rdzeń Mambo umożliwia stworzenie nawet bardzo bogatego menu i publikowanie na stronie dowolnie ilustrowanych materiałów, zarówno statycznych, jak i uporządkowanych w sekcje i kategorie działów tematycznych z dynamicznie zmieniającą się zawartością. Należące do rdzenia Mambo komponenty, umożliwiają publikowanie informacji określonego typu, jak np. komponent Kontakty czy Sondy.

Tak więc Mambo wyśmienicie nadaje się na stworzenie serwisu firmy.

  Bez trudu umieścisz w witrynie:
 • misję swojej firmy
 • ofertę, katalog produktów
 • referencje
 • formularz kontaktowy
 • i wiele innych

Za wykorzystanie Mambo do stworzenia serwisu firmy nie trzeba płacić, a samo prowadzenie witryny można powierzyć każdemu, kto potrafi się posługiwać przeglądarką internetową i jakimkolwiek edytorem tekstu.

Chcę stworzyć serwis firmy...12-05-2004

Mambo nadaje się na zarówno na duży portal, jak i niewielką stronę domową, na witrynę urzędową i serwis firmowy.

{mosimage}Rdzeń Mambo umożliwia stworzenie nawet bardzo bogatego menu i publikowanie na stronie dowolnie ilustrowanych materiałów, zarówno statycznych, jak i uporządkowanych w sekcje i kategorie działów tematycznych z dynamicznie zmieniającą się zawartością. Należące do rdzenia Mambo komponenty, umożliwiają publikowanie informacji określonego typu, jak np. komponent Kontakty czy Sondy.

{mosimage}Tak więc Mambo wyśmienicie nadaje się na stworzenie serwisu firmy.

  Bez trudu umieścisz w witrynie:
 • misję swojej firmy
 • ofertę, katalog produktów
 • referencje
 • formularz kontaktowy
 • i wiele innych

Za wykorzystanie Mambo do stworzenia serwisu firmy nie trzeba płacić, a samo prowadzenie witryny można powierzyć każdemu, kto potrafi się posługiwać przeglądarką internetową i jakimkolwiek edytorem tekstu.

Przykład artykułu 312-04-2004

{mosimage}To jest przykładowy artykuł w sekcji Nowiny, w kategorii: Z ostatnich dni. Jak widzisz, mozesz wpisać dowolną treść. Możesz zilustrować wiadomość grafiką. Tworzenie artykułów w Mambo jest bardo proste.

To jest przykładowy artykuł w sekcji Nowiny, w kategorii: Z ostatnich dni. Jak widzisz, mozesz wpisać dowolną treść. Możesz zilustrować wiadomość grafiką. Tworzenie artykułów w Mambo jest bardo proste.


Strony: 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208]

Tematy

Wg. tematyki:

Wszystkie tematy

Nowości

Listy

Fakty

Reklama:
Atrakcyjne strony internetowe, funkcjonalne strony www Opole to Twoja lepsza strona w internecie. reklama w internecie
Zdrowie kobiety Kosmetyczka OpoleSalon Kosmetyczny Opole
do góry